วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว