พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

✍️.เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว