สภากาแฟ จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมสภากาแฟ โดยมีหน่วยงานราชการ 11 หน่วยงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และใช้สถานที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นสภากาแฟ โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมสภากาแฟกว่า 200 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักในยามเช้า.☕️

✍️.ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผวจ.สระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7 โดยมี 11 หน่วยงานของภาครัฐฯเป็นเจ้าภาพประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,สวท.สระแก้ว,สนง.พลังงานจังหวัดสระแก้ว,สนง.พระพุทธสาสนาจังหวัดสระแก้ว ,สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว สนง.สถิติจังหวัดสระแก้ว,สนง.สภาเกษตรจังหวัดสระแก้ว, สนง.ไปรษณีสระแก้ว,สนง.NT โทรคมนาคม สระแก้ว สนง.พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว,สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว,มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว หลังเสร็จกิจกรรมดังกล่าว ทั้ง 11 หน่วยงานภาครัฐได้ส่งธงสภากาแฟให้กับหน่วยงานสังกัดเพื่อจัดกิจกรรมสภาแกแฟครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2567 ต่อไป.☕️

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว