การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว6/2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2567 (ก.จ.จ.สระแก้ว) ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว