เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว