เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กึ 5800 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กึ 5800 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว