เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต สายเเยกทางหลวงหมายเลข 317 ที่บ้านเขาเเหลม เชื่อมบ้านเขาเเหลมใน หมู่ที่ 13 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต สายเเยกทางหลวงหมายเลข 317 ที่บ้านเขาเเหลม เชื่อมบ้านเขาเเหลมใน หมู่ที่ 13 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว