เรื่อง ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว