เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คนงาน และภารโรง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว