เรื่อง งานจ้างซ่อมเเซมและบำรุงรักษารถผลิตน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-6478 สระเเก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมเเซมและบำรุงรักษารถผลิตน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-6478 สระเเก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว