เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการ 1 โรงเรียน 1 วิธีการที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการ 1 โรงเรียน 1 วิธีการที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว