เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว