เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การจัดบริการอาหารในรูปเเบบเดลิเวอรี่ (Delivery) และมาตรการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อชุมชน

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การจัดบริการอาหารในรูปเเบบเดลิเวอรี่ (Delivery) และมาตรการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อชุมชน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว