การประเมินศักยภาพตามโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิต สังกัด อบจ.สระแก้ว

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วย นางกุลฌา บรรณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,นายจิรศักดิ์ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัฒนานคร,นายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการประเมินศักยภาพตามโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิต สังกัด อบจ.สระแก้ว (ผ่านระบบการประชุมทางไกลทางจอภาพ) ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว