เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว