เรื่อง การแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสระแก้ว

📌 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ การแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสระแก้ว

.

➡️ กำหนดวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

➡️ วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว