นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เข้าพบนายก อบจ.สระแก้ว

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะ เข้าพบ นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ว ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกันและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น2).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว