เรื่อง ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและข้อบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว

ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและข้อบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว