เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร (กระเป๋าผ้าขาวม้า) จำนวน 1,572 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร (กระเป๋าผ้าขาวม้า) จำนวน 1,572 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว